Head menu

SGMS Smart Grid Management System

SGMS Smart Grid Management System

  Nová koncepce měření, a to nejen spotřeby elektřiny, ale třeba i vody, plynu a jiných...

Zákaznický portál

Zákaznický portál

  V případě požadavku zákazníka na zpřístupnění dat přes internet je k dispozici...

CCU - centrální komunikační jednotka

CCU - centrální komunikační jednotka

  CCU (centrální komunikační jednotka) je modul informačního systému, který zajišťuje...

Datakoncetrátor SGMS

Datakoncetrátor SGMS

  Datový koncentrátor dovoluje vyčítat data z podřízených jednotek perodicky (podle...

Systémy pro zdravotnictví

Systémy pro zdravotnictví

  Cílem řešení je vytvoření jednotného portálu pro interní žádankové a evidenční systémy...

Systémy pro zdravotnictví

Systémy pro zdravotnictví

  Cílem řešení je vytvoření jednotného portálu pro interní žádankové a evidenční systémy...

 • SGMS Smart Grid Management System

  SGMS Smart Grid Management System

 • Zákaznický portál

  Zákaznický portál

 • CCU - centrální komunikační jednotka

  CCU - centrální komunikační jednotka

 • Datakoncetrátor SGMS

  Datakoncetrátor SGMS

 • Systémy pro zdravotnictví

  Systémy pro zdravotnictví

 • Systémy pro zdravotnictví

  Systémy pro zdravotnictví

Projekty 
Projekt číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004906 
Název projektu: „Systém pro společné hospodaření s energií“ 
Výzva I. programu podpory „APLIKACE“ v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v období 2014 – 2020, 
Prioritní osa 1 - Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, 
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
Délka projektu: 1.7.2017 - 30.6.2019
 
 

 

WS trends aktuálně spolupracuje s univerzitním centrem energeticky efektivních budov (UCEEB) na novém projektu. Projekt se zabývá vývojem zaměřeným na realizaci systémů pro efektivní využívání energií v malých lokálních soustavách (microgrid). Cílem projektu je navržení systému, který bude efektivně hospodařit s energií dostupnou z lokálně instalovaných obnovitelných zdrojů (OZE) a bude aktivně využívat informace předpovědních služeb navržených v projektu. Systém bude umět pracovat s předpovídanou cenou energie (intraday tarrifs) i s předpovědí solárních fotovoltaických zisků z lokálně instalovaných OZE. Klíčová pro projekt bude stabilita v síti (zajištění vhodných technických podmínek provozu sítě) a férový přístup (vhodné rozpočítávání nákladů mezi jednotlivými účastníky). 
 
 
 
 
 
 
 
 
UCEEBEU Evropský fond pro regionální rozvoj OP podnikání a inovace pro konkurenceschopnostMinisterstvo průmyslu a obchodu