Head menu

SGMS Smart Grid Management System

SGMS Smart Grid Management System

  Nová koncepce měření, a to nejen spotřeby elektřiny, ale třeba i vody, plynu a jiných...

Zákaznický portál

Zákaznický portál

  V případě požadavku zákazníka na zpřístupnění dat přes internet je k dispozici...

CCU - centrální komunikační jednotka

CCU - centrální komunikační jednotka

  CCU (centrální komunikační jednotka) je modul informačního systému, který zajišťuje...

Datakoncetrátor SGMS

Datakoncetrátor SGMS

  Datový koncentrátor dovoluje vyčítat data z podřízených jednotek perodicky (podle...

Systémy pro zdravotnictví

Systémy pro zdravotnictví

  Cílem řešení je vytvoření jednotného portálu pro interní žádankové a evidenční systémy...

Systémy pro zdravotnictví

Systémy pro zdravotnictví

  Cílem řešení je vytvoření jednotného portálu pro interní žádankové a evidenční systémy...

 • SGMS Smart Grid Management System

  SGMS Smart Grid Management System

 • Zákaznický portál

  Zákaznický portál

 • CCU - centrální komunikační jednotka

  CCU - centrální komunikační jednotka

 • Datakoncetrátor SGMS

  Datakoncetrátor SGMS

 • Systémy pro zdravotnictví

  Systémy pro zdravotnictví

 • Systémy pro zdravotnictví

  Systémy pro zdravotnictví

Centrální komunikační jednotka - CCU

(Central communication unit - CCU)

 

Automated Data CollectionCCU (centrální komunikační jednotka) je modul informačního systému, který zajišťuje sběr dat z distribuční soustavy. CCU dále tato data předává k dalšímu zpracování a archivaci do systému SGMS.

 

Ke sběru dat slouží síť hardwarových zařízení komunikujících na jedné straně s elektroměry, případně dalšími prvky SmartGridu a na straně druhé s CCU. Těmito zařízeními jsou modemy, nebo datové koncentrátory.

 

Datový koncentrátor je speciální malý průmyslový počítač vybavený hardwarem a námi vyvinutým softwarem pro komunikaci s elektroměry. Na každý takový datový koncentrátor je možné připojit až několik desítek elektroměrů. Na druhé straně datový koncentrátor pomocí internetového připojení komunikuje s CCU, což umožňuje nejen předání dat v reálném čase, ale i centrální vzdálenou správu celé sítě. Koncentrátor umožňuje odečítat a případně i řídit koncová zařízení různých výrobců.

 

Dalším zařízením, se kterými CCU komunikuje jsou modemy přímo připojené ke smartmeterům (elektroměrům). Tyto zařízení mají výrazně menší kapacitu počtu připojených zařízení a kladou vyšší nároky na kvalitu komunikační sítě (nefungují autonomně).